ביקורות אורחים

הוסף פידבק
שם הלקוח: שם האורח
 • רמת ניקיון
  (5 / 5 Ratings)
 • ראשון
 • נוחות
  (4 / 5 Ratings)
 • שהע
 • מיקום
  (3 / 5 Ratings)
 • שדגדשג
 • מתקנים
  (1 / 5 Ratings)
 • שדגדשג
 • צוות
  (4 / 5 Ratings)
 • דשגדשג
 • תמורה למחיר
  (1 / 5 Ratings)
 • דשגדשג

שם הלקוח: טד בייקר
 • רמת ניקיון
  (5 / 5 Ratings)
 • נהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקנים
 • נוחות
  (5 / 5 Ratings)
 • נהננו מאוד מנוחות הדירה ומהמרחב. נהננו מאוד מנוחות הדירה ומהמרחב.
 • מיקום
  (1 / 5 Ratings)
 • נהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקנים
 • מתקנים
  (4 / 5 Ratings)
 • נהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקנהננו מאוד מנוחות המתקניםניםנהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקנים
 • צוות
  (2 / 5 Ratings)
 • נהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקנים
 • תמורה למחיר
  (3 / 5 Ratings)
 • נהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקניםנהננו מאוד מנוחות המתקנים